בוטל חיוב האישי של מנהל החברה לשעבר בחובותיה של החברה לרשויות המס
ידע ספציפי וניסיון עבודה ייחודי

בוטל חיוב האישי של מנהל החברה לשעבר בחובותיה של החברה לרשויות המס

הלקוח בעבר היה מנכ"ל החברה. בחברה הוחלפו הבעלים והמנכ"ל, בהמשך החברה הפסיקה לפעול והתירה חובות לרשויות המס. בעלי מניות החדשים עזבו את הארץ ואז רשיות המס החליטו לגבות את חובותיה של החברה ממנכ"ללשעבר. רשויות המס אף הגישו בקשה להטלת מאסר על מנכ"ל החברה לשעבר בגין סירובו לשלם את החובות. משרדנו…

סגור לתגובות על בוטל חיוב האישי של מנהל החברה לשעבר בחובותיה של החברה לרשויות המס